Λογοθεραπεία

Portrait of a happy little girl wearing green shirt sitting on a swing and smiling

Τι είναι λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η ειδικότητα που ασχολείται με την αξιολόγηση, τη διάγνωση, και την παρέμβαση στις διαταραχές του λόγου, της ομιλίας, της επικοινωνίας, της φωνής και της κατάποσης σε παιδιά και ενηλίκους.

Η λογοθεραπεία μελετά τη φυσιολογική ανάπτυξη και χρήση της επικοινωνίας και ασχολείται με τις διαταραχές αυτής. Για την επικοινωνία χρησιμοποιούμε το λόγο (προφορικό και γραπτό), αλλά και τη γλώσσα του σώματος. Επομένως η λογοθεραπεία μπορεί να παρέμβει σε οποιοδήποτε από αυτά τα επίπεδα.

Σε τι διαφέρουν ο λόγος από την ομιλία και την επικοινωνία;

Ο Λόγος εμπεριέχει δύο επίπεδα, την Κατανόηση και την Έκφραση. Έτσι ο λόγος αφορά στο περιεχόμενο των λεγόμενών μας, το λεξιλόγιο, τα ρήματα, τις διάφορες έννοιες, τις προτάσεις, τη γραμματική, το συντακτικό κλπ.

Η Ομιλία έχει σχέση με τους ήχους που χρησιμοποιούμε στη γλώσσα μας και πόσο καλά τους προφέρουμε.

Επικοινωνία είναι η ικανότητα ενός ατόμου να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα από ένα άλλο άτομο. Η επικοινωνία δεν περιλαμβάνει πάντα λόγο, καθώς μπορεί να επιτυγχάνεται με νοήματα ή γλώσσα του σώματος κλπ.

Πότε παρεμβαίνουμε;

Στη ΣυνΟμιλία το σύνηθες είναι ο θεραπευτής να αναλαμβάνει ατομικές θεραπείες με το παιδί μετά τα δυόμισι ή τρία χρόνια, ενώ πριν από αυτήν την ηλικία, ο θεραπευτής λειτουργεί κατά περίπτωση ή συμβουλευτικά, όπου μπορεί να δώσει κατευθύνσεις και οδηγίες στους γονείς.

Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να συμβουλευτείτε έναν ειδικό. Η Πρόληψη είναι πάντα η καλύτερη Θεραπεία!

Με ποιο τρόπο παρεμβαίνουμε;​​

Γίνεται ανίχνευση και αξιολόγηση των πιθανών δυσκολιών, προκύπτει μία διάγνωση, ενημερώνονται οι γονείς και σχεδιάζεται η θεραπεία:

  • Με συμβουλευτική ή με εκπαίδευση των γονέων και των δασκάλων ή με άμεση θεραπεία.
  • Με συνεδρίες ατομικές ή ομαδικές.

Στη «ΣυνΟμιλία» πιστεύουμε ότι η συνεργασία των γονιών στη θεραπευτική διαδικασία είναι απαραίτητη. Με αυτόν τον τρόπο ο γονιός συμμετέχει ενεργά, γνωρίζει καλύτερα τις δυνατότητες του παιδιού του και επιπλέον δίνει ευκαιρίες για τη γενίκευση των καινούργιων δεξιοτήτων που αποκτά το παιδί.

Πόσο καιρό διαρκεί η θεραπεία;​

Στη «ΣυνΟμιλία» η παρέμβαση είναι εξατομικευμένη για κάθε παιδί. Πιστεύουμε ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό, με μοναδικές ικανότητες και προτερήματα.

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται τόσο από τη μοναδικότητα του ίδιου του παιδιού, όσο και από το περιβάλλον του, τις δυνατότητες και τα ερεθίσματα που δέχεται.

Σκοπός μας είναι το κάθε παιδί να καταφέρει να φτάσει σε ένα επίπεδο ανάλογο της ηλικίας του, ώστε να είναι αυτόνομο και προετοιμασμένο για τις απαιτήσεις του σχολείου, αλλά και της ίδιας της ζωής.

Εφ’ όσον επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι θεραπείας, γίνεται επαναξιολόγηση και καθορίζονται νέοι στόχοι εάν κριθεί απαραίτητο.

Όταν το παιδί φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο δεξιοτήτων, τότε η θεραπεία θεωρείται πλήρης, δίνονται οι τελευταίες οδηγίες στους γονείς και το παιδί μπαίνει σε απλή παρακολούθηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνο του.

Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε;

Αν υπάρχουν υποψίες για πιθανή δυσκολία, το καλύτερο είναι ο γονιός να απευθυνθεί το συντομότερο σε κάποιον ειδικό, όσο μικρό κι αν είναι το παιδί. Ο ειδικός θα είναι σε θέση να κατευθύνει το γονιό στην κατάλληλη παρέμβαση.

Αναζητήστε βοήθεια αν:

Μέχρι 6 μηνών

το μωρό σας δεν κάνει βλεμματική επαφή και

δεν αντιδρά στους ήχους.

Μέχρι 12 μηνών

δεν προφέρει απλές λέξεις (π.χ. μαμά, μπαμπά κλπ.),

δεν μπορεί να μάθει να κάνει κάποιες χειρονομίες (π.χ. να χαιρετάει, να γνέφει το κεφάλι) και

δεν δείχνει εικόνες ή αντικείμενα με το δάχτυλο.

Μέχρι 18 μηνών

αν δεν γνωρίζει πώς λειτουργούν διάφορα αντικείμενα μέσα στο σπίτι

δε λέει τουλάχιστον 15 λέξεις

δεν προσπαθεί να μιμηθεί λέξεις που ακούει και

δεν κατανοεί απλές οδηγίες

Μέχρι 2 χρονών

αν δεν γίνεται κατανοητός,

αν το λεξιλόγιό του περιλαμβάνει ελάχιστες λέξεις και

δεν ενώνει 2 λέξεις για να φτιάξει προτασούλες

Μέχρι 3 χρονών

αν συνεχίζει να χρησιμοποιεί λίγες λέξεις, ρήματα και καθόλου άρθρα ή επίθετα

δε σχηματίζει απλές προτάσεις,

δε μπορεί να κατανοήσει απλές προτάσεις,

εμφανίζει σιελόρροια που επιμένει,

η ομιλία του δεν είναι καθαρή (σε έντονο βαθμό) και

δε συμμετέχει σε παιχνίδια προσποίησης

Μέχρι 4 χρονών

δυσκολεύεται να αρχίσει μια πρόταση ή να επαναλάβει συλλαβές ή λέξεις,

η ομιλία του δεν είναι πάντα κατανοητή

οι προτάσεις του δεν περιέχουν πάνω από τρεις λέξεις

οι προτάσεις του δεν είναι σωστά οργανωμένες

δεν μπορεί να διηγηθεί απλά και πρόσφατα γεγονότα