Συμβουλευτική Ψυχολογία

Τί είναι Συμβουλευτική Ψυχολογία;

Είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας που έχει ως στόχο την ψυχολογική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου (ενήλικα ή παιδιού) μέσω της αλληλεπίδρασης με τον Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας ο συμβουλευόμενος γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του και μαθαίνει να κάνει επιλογές στη ζωή του που είναι περισσότερο λειτουργικές και ωφέλιμες για τον ίδιο.

Στο κέντρο μας λειτουργεί τμήμα Συμβουλευτικής παιδιών και γονέων κάτω από την εποπτεία Συμβουλευτικής Ψυχολόγου.

Το κέντρο μας προσφέρει:

 • Ομαδική θεραπεία ή

 • Ατομική θεραπεία

ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε προβλήματος και με τις προτιμήσεις ή τους στόχους του συμβουλευόμενου.

Θέματα που αφορούν γονείς

Η Συμβουλευτική γονέων μπορεί να βοηθήσει τους γονείς στο να καταλάβουν και να έρθουν κοντά στο παιδί τους καθώς και να μάθουν τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων ανάμεσα στη σχέση τους με το παιδί. Το κέντρο μας προσφέρει ομαδική και ατομική Συμβουλευτική γονέων για θέματα όπως:

 • Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιού

 • Οριοθέτηση συμπεριφοράς

 • Μείωση/εξάλειψη ανεπιθύμητων συμπεριφορών (π.χ. ενούρηση / ενκοπρίαση κ.α.)

 • Ομαλή κοινωνικοποίηση του παιδιού

 • Απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα των παιδιών

 • Αντιμετώπιση μιας δύσκολης ενδοοικογενειακής κατάστασης (π.χ. πένθος / απώλεια, διαζύγιο, αλλαγή σχολείου κ.α.)

 • Σημαντικές αναπτυξιακές φάσεις του παιδιού (π.χ. εφηβεία)

 • Αντιμετώπιση άγχους / επιθετικότητας / θυμού / αντίδρασης / χαμηλής αυτοεκτίμησης

 • Προσωπική υποστήριξη γονέων με παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή κ.α..) / αναπτυξιακές διαταραχές / κινητικές διαταραχές / συναισθηματικές διαταραχές / διαταραχές συμπεριφοράς κ.α.).

Θέματα που αφορούν παιδιά και εφήβους

Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν συναισθηματικές ή συμπεριφοριστικές δυσκολίες που συχνά σχετίζονται είτε με την οικογένεια, είτε με το σχολείο, είτε με το εξωσχολικό κοινωνικό περιβάλλον. Ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, υπάρχουν συμπτώματα στις αντιδράσεις των παιδιών που μπορούν να βοηθήσουν τον γονέα να καταλάβει αν το παιδί χρειάζεται συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη:

 • Ενούρηση / Ενκοπρίαση

 • Αντιδραστική συμπεριφορά

 • Άγχος / Θυμός / Επιθετικότητα

 • Μελαγχολία / Απομόνωση

 • Μείωση του ενδιαφέροντος για εξωσχολικές ή ενδοσχολικές δραστηριότητες

 • Μείωση της ακαδημαϊκής απόδοσης

 • Δυσκολία συγκέντρωσης/Ελλειματική προσοχή

 • Συναισθηματικά ξεσπάσματα

 • Διατροφικές Διαταραχές

 • Προβλήματα διαγωγής στο σχολείο / σπίτι

 • Ψέματα

 • Φοβίες (π.χ. φόβος για το σχολείο, φόβος να μείνει μόνο στο σπίτι κ.α.)

 • Δυσκολίες στον επαγγελματικό προσανατολισμό

 • Κατάχρηση ουσιών

Στη Συμβουλευτική παιδιών ο Σύμβουλος έχει στενή συνεργασία με τους γονείς, τους δασκάλους ή και με άλλους ενήλικες που έχουν κάποια επαγγελματική η προσωπική σχέση με το παιδί και μπορεί να θεωρηθεί σημαντική στην θεραπεία. Οι γονείς ενημερώνονται από τον Σύμβουλο για τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριών και για τους στόχους καθώς και την εξέλιξη της θεραπείας.